Zapoznaj się z aktualnymi promocjami

 

 

Zasady bezpiecznego użytkowania fajerwerków

 1. Petardy - są to wyroby zawierające mieszankę pirotechniczną powodująca silny huk i/lub efekt świetlny i dymny. Występują w 2 rodzajach: petardy lontowe oraz petardy draskowe. Zastosowany w obydwu rodzajach system opóźniaczy daje wystarczająco dużo czasu aby po odpaleniu petardy oddalić się na bezpieczną odległość podaną w instrukcji. W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niego przez pewien czas, oraz absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Petardy odpalamy położone na ziemi lub trzymane w wyciągniętej ręce z dala od ciała. Nigdy nie należy odpalać petard powtórnie petard które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia.

 2. Rakiety - wykonane z tworzywa lub papieru wyroby zawierające mieszaninę pirotechniczną posiadającą stabilizator lotu (najczęściej w postaci drewnianego patyka), silnik nośny oraz zasadniczy korpus. Po wyniesieniu rakiety na wymaganą wysokość eksploduje ona dając kombinację efektów wizualnych i dźwiękowych.
  W celu prawidłowego użycia rakiety należy przygotować miejsce z którego ma wzlecieć. Może to być rurka, stojak lub w przypadku małych rakiet nawet butelka.
  Przedmiot z którego wylatuje rakieta powinien być stabilnie umocowany do ziemi, a jednocześnie na tyle luźny aby rakieta mogła się swobodnie z niego wydostać.
  Bezpiecznik chroniący lont (najczęściej wykonany z plastiku w jaskrawym kolorze)zdejmujemy w ostatniej chwili przed planowanym odpaleniem.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niej przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać rakiet, które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia.

 3. Moździerze - pod nazwą "moździerz znajdują się w sprzedaży zestawy złożone z papierowej rurki o średnicy od 1 do 2 cali (dopasowanej do ładunków znajdujących się w zestawie) oraz kilka (najczęściej 6 - 12) pocisków o różnych efektach.
  Rurkę należy postawić pionowo na twardym i równym podłożu oraz przymocować w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie się.
  Po rozwinięciu lontu umieszczamy ładunek wewnątrz rurki, zwracając uwagę aby oparł się on na samym jej dnie. Lont podpalamy wyciągniętą ręką stojąc z boku moździerza. Nigdy nie należy nachylać się nad moździerzem, ani też do niego zaglądać. Po wystrzeleniu pocisku należy odczekać chwilę aby pozostałe wewnątrz rurki ewentualne resztki miały czas się wypalić i nie spowodowały niekontrolowanego zapłonu.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niego prze pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać pocisków które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia. Również rurkę należy każdorazowo sprawdzić czy nie uległa uszkodzeniu mechanicznemu.

 4. Rzymskie ognie - są to wyroby w kształcie papierowej rurki o średnicy od kilku do 30 milimetrów, posiadające wewnątrz od kilku do kilkudziesięciu (najczęściej (8 - 12) ładunków, które są odpalane z kilkusekundowymi przerwami. Po osiągnięciu zaplanowanej wysokości eksplodują dając kombinację efektów wizualnych i dźwiękowych.
  Najistotniejszą sprawą w kwestii bezpieczeństwa przy używaniu rzymskich ogni jest ich umocowanie.
  Rurkę należy postawić pionowo na twardym i równym podłożu i przymocować w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie się. Można użyć palika do którego mocujemy rzymski ogień lub też wkopać go w ziemię lub śnieg. Lont podpalamy wyciągniętą ręką stojąc z boku. Nigdy nie należy nachylać się nad rurką ani do niej zaglądać. W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niego przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać rzymskich ogni które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia. Całkowicie niedopuszczalnym jest odpalanie rzymskich ogni trzymanych w ręku.

 5. Wyrzutnie - są to wyroby pirotechniczne wielostrzałowe (od kilku do nawet kilkuset wystrzałów) zbudowane z odpowiedniej ilości rurek (o średnicy kilku do kilkudziesięciu milimetrów), które pełnią funkcje moździerzy. Znajdujące się wewnątrz rurek ładunki są odpalane według ustalonej kolejności z zachowaniem planowanych odstępów czasowych przy pomocy przeprowadzonego na dole wyrzutni lontu lub systemów lontów.
  Wyrzutnie należy postawić na płaskim i równym podłożu, zwracając uwagę aby dotykała ona podłoża całą swoją płaszczyzną. Istotną kwestią (szczególnie w przypadku wyrzutni o dużej wysokości w stosunku do wielkości podstawy) jest zabezpieczenie jej przed wywróceniem. Można to zrobić przez przymocowanie do wbitych uprzednio palików lub obsypanie ziemią.
  Lont podpalamy wyciągniętą ręką, stojąc z boku wyrzutni. Nigdy nie należy nachylać się nad wyrzutnią ani też do niej zaglądać.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do wyrzutni przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać wyrzutni które noszą najmniejsze choćby ślady uszkodzenia.

 6. Motyle, Kamikadze etc. - do tej grupy należą wszelkiego rodzaju motylki, kamikadze, pszczółki, osy, samolociki, ptaki. Po odpaleniu artykuł wznosi się w górę wirując i po osiągnięciu planowanej wysokości eksploduje wywołując efekty wizualne i dźwiękowe.
  Położyć na równym i płaskim podłożu (tak, aby widać było zewnętrzną, kolorową część skrzydła), odpalić stojąc z boku wyciągniętą ręką.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać produktów które noszą minimalne choćby ślady uszkodzenia.

 7. Wulkany, fontanny - wykonane z papieru tuleje (w kształcie: stożka lub cylindra), wypełnione mieszaniną pirotechniczną która spalając się wywołuje efekt wulkanu o wysokości od 1 do kilku metrów.
  Wszelkie wulkany należy ustawiać na płaskim i równym podłożu, zabezpieczając je w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie. Odpalamy wulkany stojąc z boku, wyciągniętą ręką.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać produktów które noszą minimalne choćby ślady uszkodzenia.